- Đây là phụ kiện cho giàn phơi thương hiệu Prota.

- Nếu bạn đang xài hoặc sắp dùng giàn phơi của Prota, thì đây là sản phẩm rất hợp với bạn

- Giữ qu