top of page
moc phoi goi.png
moc da nang.png
to nhung lon sen.png
to nhung lon hoa.png

Sản phẩm đã được xuất qua các thị trường : Mỹ, Úc, Pháp từ những năm 2010 cho đến nay: Chi tiết click 1  & click 2. Cao cấp, sang trọng trên bàn tiệc gia đình, nhà hàng... 

to nhung trung sen trong suot.png
to nhung trung sen.png
to nhung trung hoa trong suot.png
to nhung trung hoa.png
to nhung nho sen.png
to nhung nho hoa.png
bottom of page